Budżet Obywatelski 2024 - Podstawowe informacje

 

Tytuł budżetu obywatelskiego

Budżet Obywatelski Miasta Krasnystaw na 2024 rok

Krótki opis

Budżet Obywatelski Miasta Krasnystaw na 2024 rok

Data zakończenia budżetu obywatelskiego

2023-11-19 (Do zakończenia budżetu obywatelskiego pozostało: d. i godz.)


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

1.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego w Mieście Krasnystaw na 2024 rok w kwocie 400.000 zł.
2.   Środki przeznaczone na Budżet Obywatelski według poszczególnych grup projektów kształtują się następująco:
1)    inwestycyjno – remontowe: 300.000,00 zł
2)    pozostałe: 100.000,00 zł.
3.    Ustala się maksymalną wartość jednego projektu:
1)    inwestycyjno – remontowy: 100.000 zł,
2)    pozostałe: 25.000 zł.
4.    Środki niewykorzystane w jednej grupie projektów mogą być przeznaczone na realizację zadania w drugiej grupie.
5.    Propozycje zadań mogą być zgłaszane wyłącznie przez grupy mieszkańców Miasta Krasnystaw, liczące co najmniej 15 osób, które ukończyły 13 rok życia.
6.    Mieszkaniec Miasta może poprzeć dowolną liczbę projektów.
7. Formularze, dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.krasnystaw.pl (zakładka Samorząd – Budżet Obywatelski) https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/ lub w Urzędzie Miasta Krasnystaw – Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw) w wersji papierowej.


Termin

2023-08-25 - 2023-11-19

Data przeniesienia budżetu do archiwum

2023-11-20

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

PESEL

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

PESEL

Moderatorzy forum

Radosław Dąbrowski

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

400000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Budżet kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii
Projekty inwestycyjno-remontowe 300000 0 100000 15 1 1
Projekty pozostałe 100000 0 25000 15 1 1

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 2023-08-25
2023-08-25

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
2023-08-25
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
2023-09-11

Nabór projektów


Status
Aktywny
Termin
2023-09-11 - 2023-09-25
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
2023-09-26

Ocena merytoryczna


Status
Oczekuje
Termin
2023-09-26 - 2023-10-30
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
2023-10-31

Ogłoszenie listy projektów


Status
Oczekuje
Termin
2023-10-31
Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.
2023-11-01

Głosowanie


Status
Oczekuje
Termin
2023-11-01 - 2023-11-10
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
2023-11-17

Wyniki końcowe


Status
Oczekuje
Termin
2023-11-17
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 2023-11-19
Do góry