Nabór projektów

 

Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.

Informacja

Aby wziąć udział w tym etapie musisz być zalogowany

Lista złożonych projektów do budżetu obywatelskiego

 

Projekty inwestycyjno-remontowe

300000

Kwota budżetu

7

Liczba projektów

615252.8

Wartość złożonych projektów

205.08

Środki wykorzystane
 • 1

  Projekty inwestycyjno-remontowe |  2023-09-25, 11:24 |  Wartość projektu: 100000

  Rów odpływowy - zasilanie starorzecza Wieprzysko

  Oczyszczenie rowu odprowadzającego lub zasilającego w wodę zbiornik Wieprzysko to projekt, który umożliwi wykorzystanie tego zbiornika na cele rekreacyjne lub jako zbiornik retencyjny

  Aktualny status
  Opublikowany
 • 2

  Projekty inwestycyjno-remontowe |  2023-09-25, 12:12 |  Wartość projektu: 99755.1

  Remont nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzosiedlowej położonej na działce nr 2879/5 prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz stanowiącej część łącznika bocznego ulicy Leśnej

  Remont nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzosiedlowej położonej na działce nr 2879/5 prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz stanowiącej część łącznika bocznego ulicy Leśnej

  Aktualny status
  Opublikowany
 • 3

  Projekty inwestycyjno-remontowe |  2023-09-25, 13:13 |  Wartość projektu: 91000

  Przepust - połączenie Wieprzyska z rzeką

  Aleja 100 dębów to miejsce spacerów wielu mieszkańców oraz teren do rekreacji i wypoczynku. Budowa przepustu umożliwi korzystanie z tego miejsca w trudnych momentach tj. w chwili dużych opadów deszczu i przy dużym poziomie wody w rzece.

  Aktualny status
  Opublikowany
 • 4

  Projekty inwestycyjno-remontowe |  2023-09-25, 13:53 |  Wartość projektu: 24997.7

  Elementy małej architektury - aleja 100 dębów

  Zagospodarowanie ścieżki-aleja 100 dębów poprzez ustawienie elementów małej architektury.

  Aktualny status
  Opublikowany
 • 5

  Projekty inwestycyjno-remontowe |  2023-09-25, 14:17 |  Wartość projektu: 100000

  Park linowy - Zabawa dla każdego

  Projekt "Park linowy - Zabawa dla każdego" przewiduje remont istniejącego placu zabaw i budowę parku linowego, konserwacja elementów drewnianych i metalowych.

  Aktualny status
  Opublikowany
 • 7

  Projekty inwestycyjno-remontowe |  2023-09-26, 10:03 |  Wartość projektu: 100000

  "Tajemniczy ogród" - sensoryczno-terapeutyczny

  Projekt ma na celu przekształcenie niezagospodarowanego terenu w ekologiczne miejsce rekreacji i wypoczynku wraz ze strefą sensoryczną i edukacyjną dla przedszkolaków uczniów oraz mieszkańców miasta Krasnegostawu. Ideą jego powstania są potrzeby rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne dzieci, młodzieży oraz mieszkańców miasta.

  Aktualny status
  Opublikowany
 • 8

  Projekty inwestycyjno-remontowe |  2023-09-26, 10:36 |  Wartość projektu: 99500

  Zagospodarowanie terenu po byłym Kółku Rolniczym - Krasnystaw, ul. Kółkowa 24, remont istniejącego ogrodzenia

  Cel-miejsce na integrację mieszkańców na terenie byłego Kółka Rolniczego Przedmieście Góry ul. Kółkowa 24 oraz miejsce odpoczynku dla rowerzystów szlaku rowerowego Green Velo jako miejsce przyjazne rowerzystom

  Aktualny status
  Opublikowany

Projekty pozostałe

100000

Kwota budżetu

4

Liczba projektów

87000

Wartość złożonych projektów

87.00

Środki wykorzystane
 • 6

  Projekty pozostałe |  2023-09-25, 14:33 |  Wartość projektu: 25000

  Organizacja Festiwalu Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka

  Główną ideą Festiwalu nadal jest przywracanie pamięci o Stanisławie Bojarczuku. Zwanym "Chłopskim Petrarką" mieszkającym i tworzącym na Rońsku. Festiwal to też nadal wspomnienie twórcy pierwszej edycji festiwalu, Mariusza Kargula. Niesamowitego animatora kultury, który całe swoje życie poświęcił przyciąganiu do naszego miasta wielu wybitnych przedstawicieli świata i kultury i opowiadaniu całemu światu o krasnostawskim wieszczu - Stanisławie Bojarczuku.

  Aktualny status
  Opublikowany
 • 9

  Projekty pozostałe |  2023-09-26, 11:19 |  Wartość projektu: 25000

  Festyn rodzinny na Kółku Rolniczym w Przedmieściu Góry - Krasnystaw ul. Kółkowa 24

  Integracja mieszkańców oraz promocja Krasnegostawu na Festynie rodzinnym na byłym Kółku Rolniczym Przedmieście Góry Krasnystaw ul. Kółkowa 24 przy szlaku rowerowym Green Velo

  Aktualny status
  Opublikowany
 • 10

  Projekty pozostałe |  2023-09-26, 12:07 |  Wartość projektu: 25000

  Integracja mieszkańców przy ogniu i muzyce w najkrótszą noc roku

  Celem jest zorganizowanie wspólnej integracji mieszkańców Miasta Krasnystaw przy ognisku, koncercie muzyki na żywo, pysznym poczęstunku, rekonstrukcji średniowiecznych bitew i pokazie fireshow. Każdy uczestnik będzie mógł aktywnie spędzić czas poznając dawne obyczaje Słowian i nocy sobótkowej. Zorganizowane będą liczne warsztaty i konkursy z nagrodami.

  Aktualny status
  Opublikowany
 • 11

  Projekty pozostałe |  2023-09-26, 12:27 |  Wartość projektu: 12000

  Pakiet sterylizacji wraz ze znakowaniem kotów właścicielskich na terenie miasta Krasnystaw

  Projekt dotyczy ograniczenia populacji kotów na terenie Miasta Krasnystaw poprzez sfinansowanie zabiegów sterylizacji kocic właścicielskich wraz z oznakowaniem ich, poprzez wszczepienie i zarejestrowanie mikroczipu.

  Aktualny status
  Opublikowany
Do góry