Ikona wniosków Budżet Obywatelski Miasta Krasnystaw na 2024 rok

Budżet Obywatelski Miasta Krasnystaw na 2024 rok

Budżet Obywatelski Miasta Krasnystaw na 2024 rok

Data zakończenia: 2023-11-19

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Remont nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzosiedlowej położonej na działce nr 2879/5 prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz stanowiącej część łącznika bocznego ulicy Leśnej

numer

2

kategoria

Projekty inwestycyjno-remontowe

Krótki opis projektu

Remont nawierzchni ogólnodostępnej drogi wewnątrzosiedlowej położonej na działce nr 2879/5 prowadzącej do budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz stanowiącej część łącznika bocznego ulicy Leśnej

Szczegółowy opis projektu

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz zgłoszenie robót.
Przygotowanie podłoża pod nawierzchnię
Ułożenie nawierzchni opcjonalnie kostka brukowa lub asfalt).
Montaż ogranicznika prędkości na wysokości budynku Leśna 3B.
Oznakowanie punktów kolizyjnych w tym wjazdu i wyjazdu na drogę miejską.
Wykonanie utwardzenia pobocza drogi płytami ażurowymi o pow. 75m2, tworząc powierzchnię biologicznie czynną (chłonną) w celu likwidacji zastojów wód opadowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wykonanie remontu nawierzchni drogi (ciągu pieszo jezdnego) wraz z likwidacją obecnych zastojów wodnych przyczyni się do znacznej poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa jej użytkowników (w tym także przechodniów), usprawni ruch oraz da możliwość swobodnego i bezpiecznego przejazdu i przechodu. działania znacząco poprawi komfort życia samych mieszkańców okolicznych budynków wielorodzinnych, poprzez obniżenie poziomu hałasu i zakurzenia od przejeżdżających aut oraz poprawi estetykę tej części miasta. Ułatwiony zostanie dojazd służbom miejskim oraz ratunkowym w tym celach p.poż. Realizacja zaplanowanych działań na tym odcinku drogi (położonym na działce 2879/5) zapoczątkuje proces uporządkowania w przyszłości stanu dalszego odcinka drogi (łącznika ul. Leśnej) położonego na działkach prywatnych.

Współautorzy

Elżbieta Bojarska

Zarejestrowany przez

Radosław Dąbrowski

2023-09-25, 12:12

Wysłany

2023-09-25, 12:12

Głosów poparcia

25

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

1

Lokalizacja

ul. Leśna, nr działki 2879/5

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
Całkowita wartość projektu 99755,10

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Radosław Dąbrowski (z korespondencji) 2023-09-25, 12:12
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2023-09-25, 12:12
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2023-10-12, 10:40
4 Merytoryczna akceptacja projektu Ocena pozytywna Radosław Dąbrowski 2023-11-03, 15:00
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 2023-11-08, 11:12

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry