Ikona wniosków Budżet Obywatelski Miasta Krasnystaw na 2024 rok

Budżet Obywatelski Miasta Krasnystaw na 2024 rok

Budżet Obywatelski Miasta Krasnystaw na 2024 rok

Data zakończenia: 2023-11-19

Szczegóły projektu

 

Tytuł

"Tajemniczy ogród" - sensoryczno-terapeutyczny

numer

7

kategoria

Projekty inwestycyjno-remontowe

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu przekształcenie niezagospodarowanego terenu w ekologiczne miejsce rekreacji i wypoczynku wraz ze strefą sensoryczną i edukacyjną dla przedszkolaków uczniów oraz mieszkańców miasta Krasnegostawu. Ideą jego powstania są potrzeby rozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne dzieci, młodzieży oraz mieszkańców miasta.

Szczegółowy opis projektu

Ideą ogrodu sensorycznego jest pobudzenie wszystkich zmysłów, dzięki czemu dzieci i dorośli mogą poznawać w pełni otaczający ich świat. Ogród ten wzbogacony o małą architekturę będzie miejscem wyciszenia i odpoczynku,
Celem projektowanego ogrodu będzie aktywna nauka, poprawa zdrowia i zrównoważony rozwój uczniów PSP5 oraz mieszkańców miasta Krasnegostawu. Ogród sensoryczny w szczególnym zamyśle będzie miał również charakter terapeutyczny.
Szkoła posiada klasy integracyjne, do których uczęszczają dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
W ramach realizacji wykonana zostanie ścieżka sensoryczna z podłożem o różnych fakturach (np. kostka, żwir, piasek) po których dzięki chodzeniu będzie pobudzany zmysł czucia, dotyku. Projekt zakłada również kwietniki z roślinami o zróżnicowanych właściwościach (rośliny szumiące - stymulujące zmysł słuchu, rośliny pachnące - rozwijające zmysł węchu czy rośliny wielobarwne o ciekawej fakturze - pobudzające zmysł wzroku i dotyku). W naszym ogrodzie znajdzie się również miejsce na grządki warzywne, oraz drzewa i krzewy z jadalnymi owocami.
Ogród sensoryczny będzie spełniał następujące funkcje:
- rekreacyjną (jako dopełnienie do istniejących już w pobliżu obiektów sportowo - rekreacyjnych);
- sensoryczną (korzystający z ogrodu będą poddawani zewsząd bodźcom zmysłowym - dotyk, węch, słuch, wzrok);
- rozwojowe (pogłębianie rozwoju każdego dziecka dzięki poznaniu, doświadczeniu, zdobywaniu informacji);
- edukacyjne (zdobywanie nowej wiedzy m.in. dzięki urządzeniom edukacyjno – sensorycznym, tablicom informacyjnym, lekcjom na świeżym powietrzu).
Cały ogród zostanie zaprojektowany tak, aby intensywnie oddziaływać na zmysły osób tam przebywających, w tym dzieci z niepełnosprawnością. Wszystkiego w ogrodzie można będzie doświadczyć empirycznie – dotknąć, usłyszeć i powąchać.
Ważną rolę odgrywać będzie odpowiednio szeroka i czytelna komunikacja poprzez ogród co jest szczególnie istotne dla osób poruszających się na wózkach.
W takim miejscu nie może zabraknąć urządzeń, które również wspomagają rozwój sensoryczny, pozwalają na empiryczne doświadczenia, a zarazem są przystosowane do dzieci i młodzieży o różnym stopniu sprawności. Ogród sensoryczny zostanie wyposażony w urządzenia takie jak, ścianka przytulanka 3D, tablica magnetyczna z kulodromem, panel muzyczny, ścianę do malowania, ławeczki oraz inne elementy małej architektury.
Nie zabraknie również miejsca i atrakcji dla dorosłych i seniorów. Jednym z takich miejsc będzie drewniana altanka, w której nasze babcie i dziadkowie oraz całe rodziny będą mogły spotykać się w miłej atmosferze. Ponieważ w zamyśle altanka ma być równocześnie klasą, to stanie w niej kilka ławek i drewnianych stolików. Można je będzie wykorzystać na różne sposoby, np. podczas zielonych, terenowych lekcji do pracy w grupach, albo na piknik i wspólne spożywanie posiłków w naturze lub na imprezę integracyjną z rodzicami, czy corocznie organizowany Festyn Piątki, kierowany do całej okolicznej i szkolnej społeczności

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Powstanie miejsce łączące różne pokolenia: uczniów, rodziców i dziadków. Miejsce służące rekreacji i wypoczynkowi dla całej rodziny. Ogród będzie miejscem powrotu do natury, zachętą dla rodzin do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Miejsce będzie miało charakter prozdrowotny dla osób tam przebywających, w całym zakresie psychofizycznym i percepcyjnym,
Projekt ma na celu przekształcenie niezagospodarowanego jeszcze terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku wraz ze strefą sensoryczną i edukacyjną dla mieszkańców naszego miasta. Dodatkowo charakterystyka i składowe ogrodu mają zachęcić mieszkańców do spędzania czasu na łonie natury, a zarazem sprawdzenia ich percepcji na różnorakie bodźce. W ogrodzie niezależnie od wieku każdy znajdzie coś dla siebie.
UZASADNIENIE OGÓLNODOSTĘPNOŚCI
Ogród będzie miejscem kontaktu z naturą, odpoczynku i relaksu dla uczniów szkoły i przedszkola i dorosłych mieszkańców Miasta, dla których będzie on udostępniany. W ogrodzie niezależnie od wieku, każdy znajdzie coś dla siebie.
Miejsce to będzie pełniło również rolę integracji środowiska lokalnego, ponieważ stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, rodziców i dziadków. Pozwoli na zacieśnienie więzi, powstawaniu nowych relacji.
Ponadto w otaczającej nas przestrzeni publicznej, to jedno z nielicznych miejsc, gdzie seniorzy będą mogli odpoczywać wraz ze swoimi wnukami i opiekunami, aby w ten sposób budować wspólnotę.
Dostępność ogrodu dla osób niepełnosprawnych, w tym również poruszających się na wózkach jest możliwe dzięki utwardzonym powierzchniom.
Dostęp do ogrodu możliwy będzie przez wejścia na teren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im Orląt Lwowskich w Krasnymstawie . Teren ogrodu znajdzie się w zasięgu monitoringu szkolnego, co wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo jego użytkowników.
Ogród będzie dostępny nieodpłatnie dla ogółu mieszkańców W godzinach nauki szkolnej w dni robocze ogród będzie służył uczniom PSP5

Współautorzy

Agnieszka Słotwińska

Zarejestrowany przez

Radosław Dąbrowski

2023-09-26, 10:03

Wysłany

2023-09-26, 10:03

Głosów poparcia

26

Liczba oddanych głosów w trakcie głosowania

0

Lokalizacja

Tren Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie, ul. Mostowa 14, dz. nr 792/2 obręb ewid. 0001 Krasnystaw Miasto

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
Całkowita wartość projektu 100000,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Radosław Dąbrowski (z korespondencji) 2023-09-26, 10:03
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. System 2023-09-26, 10:03
3 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Radosław Dąbrowski 2023-09-26, 11:21
4 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Radosław Dąbrowski 2023-09-26, 11:21
5 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Radosław Dąbrowski 2023-09-26, 11:28
6 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Radosław Dąbrowski 2023-09-26, 11:28
7 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Radosław Dąbrowski 2023-09-26, 11:38
8 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie i wymaga ich zatwierdzenia. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Zaloguj się na swoim koncie, przejdź do Moje aktyności->Moje projekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zatwierdź zmiany. Radosław Dąbrowski 2023-09-26, 11:38
9 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 2023-10-12, 10:49
10 Odrzucenie projektu - ocena merytoryczna Ocena negatywna Radosław Dąbrowski 2023-11-03, 15:00

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry