Ikona petycji

Petycja dotycząca wykonanie infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnie i wodociągu) oraz dróg wraz z oświetleniem na działkach drogowych nr 110 i 135 położonych pomiędzy ul. Borową a ul. Krasickiego

Obsługiwana w urzędzie przez: Marcin Buczek

Szczegóły petycji

 

Tytuł

Petycja dotycząca wykonanie infrastruktury technicznej (kanalizacji sanitarnie i wodociągu) oraz dróg wraz z oświetleniem na działkach drogowych nr 110 i 135 położonych pomiędzy ul. Borową a ul. Krasickiego

Treść

Podmiot wnoszący petycję

Mieszkańcy Miasta Krasnystaw

Przedmiot petycji

Inne

Petycja w interesie

Publicznym

Data złożenia

2022-10-14, 12:22

Przewidywany termin rozpatrzenia

2022-11-08, 11:22

Liczba podpisów

Brak poparcia

Przebieg obsługi petycji

 
Data Status Osoba odpowiedzialna Opis Załączniki
2022-10-14, 12:22 Publikacja petycji Marcin Buczek Automatyczna publikacja złożonej petycji na stronach portalu do opinii publicznej. Brak
2022-10-14, 12:22 Przyjęcie petycji Marcin Buczek Przyjęcie złożonej petycji przez urzędnika oraz rozpoczęcie procesu procedowania. Brak

Załączniki do petycji

 
Do góry