Ikona petycji

Petycja dot. zmiany Uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Gołębiej i Witosa w Krasnymstawie

Obsługiwana w urzędzie przez: Marcin Buczek

Szczegóły petycji

 

Tytuł

Petycja dot. zmiany Uchwały Nr XXVIII/229/2013 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Gołębiej i Witosa w Krasnymstawie

Treść

Podmiot wnoszący petycję

Mieszkańcy Miasta Krasnystaw

Przedmiot petycji

Zmiana przepisów prawa

Petycja w interesie

Podmiotu wnoszącego petycję

Data złożenia

2022-10-14, 12:32

Przewidywany termin rozpatrzenia

2022-11-08, 11:32

Liczba podpisów

Brak poparcia

Przebieg obsługi petycji

 
Data Status Osoba odpowiedzialna Opis Załączniki
2022-10-14, 12:32 Publikacja petycji Marcin Buczek Automatyczna publikacja złożonej petycji na stronach portalu do opinii publicznej. Brak
2022-10-14, 12:32 Przyjęcie petycji Marcin Buczek Przyjęcie złożonej petycji przez urzędnika oraz rozpoczęcie procesu procedowania. Brak

Załączniki do petycji

 

Załączniki do petycji


Do góry