Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Dokument Strategiczny

  12 Kanał RSS Konsultacje projektu

  Konsultacje projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu"

  Celem konsultacji jest pozyskanie uwag i opinii dotyczących projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu" oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

  Termin: 2023-11-20 - 2023-12-11

 • Konsultacje Urzędu  Dokument Strategiczny

  12 Kanał RSS Konsultacje projektu

  Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030"

  Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców dotyczących projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030".

  Termin: 2023-11-16 - 2023-12-21

 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  20 Kanał RSS Konsultacja społeczne projektu uchwały Radu Miasta Krasnystaw w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacja społeczne projektu uchwały Radu Miasta Krasnystaw w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) działające na rzecz Miasta Krasnystaw.

  Termin: 2023-10-25 - 2023-11-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej Program wsółpracy Miasta Krasnystaw na 2022 r.

  Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe działające na rzecz Miasta Krasnystaw

  Termin: 2022-11-24 - 2022-12-09

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

  Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Krasnystaw

  Termin: 2022-10-25 - 2022-11-07

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry