Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Konsultacje polegały na wypełnieniu formularza, stanowiącego Załącznik do zarządzenia, formularz konsultacyjny został umieszczony w dniu 30 stycznia 2023r.:
a) na stronie internetowej Miasta Krasnystaw www.krasnystaw.pl w zakładce ,,Aktualności” oraz ,, NGO”,
b) na stronie BIP w zakładce ,,Ogłoszenia 2023”,
c) w pomieszczeniach Straży Miejskiej Krasnystaw, celem pobrania,
d) na platformie konsultacje.krasnystaw.pl.
Wypełniony formularz należało złożyć w terminie do dnia 13 lutego r. do godz. 1530 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3-Maja 29 lub przesłać elektronicznie wypełniony dokument na adres: konsultacje@krasnystaw.pl. Ponadto ustalono termin spotkania konsultacyjnego z udziałem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W trakcie konsultacji wpłynęła jedna pozytywna opinia do programu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie.

Więcej na stronie:  

Załączniki dla podsumowania konsultacji nie zostały dodane.

  Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Formularz konsultacji

Opiniowanie dokumentu:


Formularz konsultacji

Etap konsultacji zakończony: 2023-02-13

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry