Raport końcowy oraz podsumowanie konsultacji społecznych

 

Raport końcowy

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna. Raport jest w formacie pdf. Czas generowania raportu może być wydłużony w przypadku wystąpienia dużej liczby opinii.

Podsumowanie konsultacji

Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 30 maja 2023 r. do 6 czerwca 2023 r.
Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach społecznych zostało:
- wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Krasnystaw w dniu 26.05.2023 r.,
- zamieszczone na stronie internetowej urzędu www.krasnystaw.pl w dniu 29.05.2023 r. (1786 wyświetleń artykułu „Konsultacje dotyczące Kolei Dużych Prędkości przez Miasto Krasnystaw” oraz 4464 wyświetleń artykułu „Informacja na temat wariantów budowy tras szybkiej kolei przez Krasnystaw”),
- zamieszczone na profilu Miasta Krasnystaw na portalu Facebook
- opublikowane w prasie lokalnej „Nowy Tydzień”, „Super Tydzień” w dniu 29.05.2023 r.
- informacje o konsultacjach były emitowane w radiu Bon Ton Radio,
- audycja „Samorządowe 5-min” w radiu Bon Ton Radio poświęcona została konsultacjom społecznym w mieście Krasnystaw (link do audycji został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta),
- na tablicach ogłoszeń znajdujących się terenie miasta Krasnystaw wywieszono plakaty informacyjne (wzór plakatu stanowi załącznik nr 3 do Raportu).
Konsultacje przeprowadzone zostały w następujących formach:
a. W dniu 30 maja 2023 r. w Krasnostawskich Domu Kultury odbyło się spotkanie z mieszkańcami
b. Formularza ankietowego udostępnionego na stronie internetowej Miasta Krasnystaw - platforma konsultacje.krasnystaw.pl,
c. Formularza ankietowego w wersji papierowej dostępnej w Urzędzie Miasta Krasnystaw w Biurze Obsługi Mieszkańca.
Dane były zbierane do urn, które znajdowały się w:
- Urzędzie Miasta Krasnystaw - Biuro Obsługi Mieszkańców
- Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- Krasnostawskim Domu Kultury,
- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie,
- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie,
- Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie.
Przez czas trwania konsultacji w Urzędzie Miasta Krasnystaw funkcjonował punkt konsultacyjny, w którym mieszkańcy mogli uzyskać informacje dotyczące zaprojektowanych linii.
W okresie trwania konsultacji społecznych wpłynęło łącznie 383 ankiety.

Więcej na stronie:  https://krasnystaw.pl/aktualnosci/n,291104,raport-z-konsultacji-spolecznych.html

Załączniki dla podsumowania konsultacji nie zostały dodane.

  Raport końcowy - Ankieta

Ikona konsultacji społecznych Ankieta dotycząca Kolei Dużych Prędkości

Ankieta:


Ankieta dotycząca Kolei Dużych Prędkości

Etap konsultacji zakończony: 2023-06-06

Podsumowanie ankiety

Podsumowanie dla opiniowanego dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry