Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Krasnystaw

Konsultacje zakończone 2022-11-07

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Opis

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Krasnystaw

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie projektu Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok w terminie do 7 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 24 marca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), Zarządzenie Nr 194 /2022 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok"

Obszar tematyczny

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Administrator konsultacji

Alicja Grabiec

Termin konsultacji

2022-10-25 - 2022-11-07

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2022-11-08

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-10-25
2022-10-25

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Formularz konsultacji
Termin
2022-10-25 - 2022-11-07
Koniec konsultacji: 2022-11-07

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Formularz konsultacji

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 115 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Do góry