Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Dokument Strategiczny

  Konsultacje w sprawie nadania nazwy ronda położonego w Krasnymstawie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812

  Celem konsultacji jest zebranie opinii oraz uwag mieszkańców dotyczących nadania nazwy ronda położonego w Krasnymstawie drogi krajowej nr 17 z drogą wojewódzką nr 812 (skrzyżowanie ul. Sokołowskiego z ul. Lwowską)

  Termin: 2024-02-26 - 2024-03-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  99 Kanał RSS Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2024

  Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2024

  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2024r.

  Termin: 2024-02-02 - 2024-02-16

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  81 Kanał RSS Konsultacja społeczne projektu uchwały Radu Miasta Krasnystaw w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacja społeczne projektu uchwały Radu Miasta Krasnystaw w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

  Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) działające na rzecz Miasta Krasnystaw.

  Termin: 2023-10-25 - 2023-11-08

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej Program wsółpracy Miasta Krasnystaw na 2022 r.

  Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe działające na rzecz Miasta Krasnystaw

  Termin: 2022-11-24 - 2022-12-09

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

  Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Krasnystaw

  Termin: 2022-10-25 - 2022-11-07

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry