Konsultacje Urzędu

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta zmieniającej Program wsółpracy Miasta Krasnystaw na 2022 r.

  Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe działające na rzecz Miasta Krasnystaw

  Termin: 2022-11-24 - 2022-12-09

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

  Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Krasnystaw

  Termin: 2022-10-25 - 2022-11-07

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry