Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Konsultacja społeczne projektu uchwały Radu Miasta Krasnystaw w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) działające na rzecz Miasta Krasnystaw.

Konsultacje zakończone 2023-11-08

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacja społeczne projektu uchwały Radu Miasta Krasnystaw w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Opis

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) działające na rzecz Miasta Krasnystaw.

Szczegółowy opis konsultacji

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag
w sprawie „Programu”. Opinie i uwagi można składać na formularzu konsultacji
w następujący sposób:
1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: miasto@krasnystaw.pl;
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krasnystaw Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw;
3) osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta.
4) poprzez zamieszczenie opinii w formie elektronicznej na stronie miasta: konsultacje.krasnystaw.pl .
Ustala się termin konsultacji od dnia 25 października 2023 r do dnia 8 listopada 2023 r.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLI/309/2010 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 110, poz. 2014)

Obszar tematyczny

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Administrator konsultacji

Alicja Grabiec

Termin konsultacji

2023-10-25 - 2023-11-08

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2023-11-09

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2023-10-25
2023-10-25

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Formularz konsultacji
Termin
2023-10-25 - 2023-11-08
Koniec konsultacji: 2023-11-08

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Formularz konsultacji

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 35 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Do góry