Konsultacje archiwalne

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Dokument Strategiczny

  50 Kanał RSS Konsultacje projektu

  Konsultacje projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu"

  Celem konsultacji jest pozyskanie uwag i opinii dotyczących projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krasnegostawu" oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

  Termin: 2023-11-20 - 2023-12-11

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Dokument Strategiczny

  59 Kanał RSS Konsultacje projektu

  Konsultacje projektu "Strategii Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030"

  Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag mieszkańców dotyczących projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Miasta Krasnystaw na lata 2023-2027 z perspektywą do roku 2030".

  Termin: 2023-11-16 - 2023-12-21

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Budowa Kolei Dużych Prędkości

  Konsultacje dotyczące budowy Kolei Dużych Prędkości przebiegającej przez teren Miasta Krasnystaw.

  Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców Krasnegostawu na temat propozycji wariantu społecznego przebiegu tras Kolei Dużych Prędkości przez Krasnystaw, alternatywnych do linii zaprojektowanych przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. w Warszawie.

  Termin: 2023-05-30 - 2023-06-06

  archiwalna
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2023

  Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2023r.

  Termin: 2023-01-30 - 2023-02-13

  archiwalna
  Raport końcowy
Do góry