Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2024

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2024r.

Konsultacje zakończone 2024-02-16

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Szczegóły konsultacji

 
Zdjęcie konsultacji:


Tytuł

Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2024

Opis

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw na 2024r.

Szczegółowy opis konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2024 roku. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 02 lutego do 16 lutego 2023 roku. Konsultacje polegają na wypełnieniu formularza, stanowiącego Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny zostanie umieszczony w dniu 02 lutego 2024 r.:
a) na stronie internetowej Miasta Krasnystaw www.krasnystaw.pl
b) na stronie BIP w zakładce ,,Ogłoszenia 2024”,
c) na platformie konsultacje.krasnystaw.pl,
d) w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Krasnystaw.
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji należy złożyć w terminie do dnia 16 lutego 2023 r. do godz. 8 00 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3-Maja 29 lub przesłać elektronicznie wypełniony dokument na adres: konsultacje@krasnystaw.pl.
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Krasnystaw, na stronie internetowej BIP w zakładce ,,Ogłoszenia 2024” i "NGO” oraz przedstawione Radzie Miasta Krasnystaw wraz z projektem uchwały w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Krasnystaw w 2024 roku.

Podstawa prawna

Zarządzenie 10/2024 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 stycznia 2024 roku

Obszar tematyczny

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Administrator konsultacji

Jacek Policha

Termin konsultacji

2024-02-02 - 2024-02-16

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacje otwarte

Konsultacje niesformalizowane (wymagane logowanie)

Termin archiwizacji

2024-02-17

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2024-02-02
2024-02-02

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Formularz konsultacji
Termin
2024-02-02 - 2024-02-16
Koniec konsultacji: 2024-02-16

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Formularz konsultacji

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 10 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Załączniki do konsultacji


Formularz.doc - 0
Uchwała - 2024 zwierzęta.rtf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie.pdf - 1

Załączniki do etapów harmonogramu


Do góry